วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2552

รายการที่ 4 ซิงค์ STL

อุปกรณ์ใช้ใน ห้องครัว ภัตตาคาร ร้านอาหาร เบเกอรี่ ผับ เครื่องครัวอุตสาหกรรม ครัวอุตสาหกรรม เครื่องครัวสแตนเลส

ซิงค์ STL ขนาด 70x70x85 CM. จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ 17,600 บาท

รายการที่ 3 ชั้นติดผนัง


อุปกรณ์ใช้ใน ห้องครัว ภัตตาคาร ร้านอาหาร เบเกอรี่ ผับ เครื่องครัวอุตสาหกรรม ครัวอุตสาหกรรม เครื่องครัวสแตนเลส

ชั้นติดผนัง STL ขนาด 35x430CM จำนวน 1 ตัว ราคาตัวละ *******

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2552

รายการที่ 2 ตู้แช่


อุปกรณ์ใช้ใน ห้องครัว ภัตตาคาร ร้านอาหาร เบเกอรี่ ผับ เครื่องครัวอุตสาหกรรม ครัวอุตสาหกรรม เครื่องครัวสแตนเลส
ตู้แช่ สแตนเลส ขนาด 70x180x85 CM จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 47,700 บาท

รายการที่ 1 โต๊ะพักอาหารเตรียมออก STL


อุปกรณ์ใช้ใน ห้องครัว ภัตตาคาร ร้านอาหาร เบเกอรี่ ผับ เครื่องครัวอุตสาหกรรม ครัวอุตสาหกรรม เครื่องครัวสแตนเลส
โต๊ะพักอาหารเตรียมออก STL ขนาด 100x360x175 CM ราคา ****